Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 1 in /home/webmaster/http/mod/news/index.php on line 10

Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 1 in /home/webmaster/http/mod/news/index.php on line 10

Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 1 in /home/webmaster/http/mod/news/index.php on line 10
Державне Підприємство "Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр"
Ліси Київщини сертифікуються відповідно до міжнародних стандартів ведення лісового господарства
2019-07-03 10:20:24

Державне підприємство «Богуславський лісгосп» запросив сертифікаційний орган SGS QUALIFOR для проведення оцінки управління лісовим господарством з метою отримання сертифікату щодовідповідності принципам та стандартам Лісової наглядової ради (Forest Stewardship Council Principles and Criteria (FSC P&C)).

Ліси забезпечують нас широким переліком продукції та послуг. Вони виконують важливі функції щодо збереження навколишнього середовища, зокрема, збереження ґрунтів водних ресурсів. Ліси є важливими для життя сільських общин, які покладаються на них у забезпеченні себе м’ясними, рибними, продуктами, засобами лікування тощо. Ліси також підтримують індустрію лісового господарства, яка надає робочі місця та дохід у сільських місцевостях, а також надходження до бюджетів, тощо. Лісова сертифікація – це процес оцінки та визначення лісів, якими добре управляють, де керівництво є здоровим з точки зору збереження навколишнього середовища, та водночас економічно життєздатним соціально корисним.

Продукція, що походить із сертифікованої лісової території, може містити клеймо, що визначає її походження із добре керованих джерел. Це надає впевненість споживачам, торговцям, інвесторам та посадовцям. Провідні роздрібні торговці Європи, Північної Америки та інших регіонів зобов’язались виокремлювати комерційну деревину та продукти її переробки, що походять із добре керованих лісів.

Лісова Наглядова Рада (FSC) є незалежною неприбутковою неурядовою організацією. Вона була заснована в 1993 році різноманітною групою представників 25 країн світу, включно з представниками урядових структур та соціальних груп, представників сфери торгівлі лісоматеріалами, та працівників лісової сфери.

FSC розробила набір принципів та критеріїв лісового управління (P&C), які визначають практику правильного управління лісовими насадженнями. Ліси, управління якими є незалежно оцінено на відповідність Принципам і критеріям, можуть бути визначені як « правильно керовані» (well-managed). Усі сертифікації згідно стандартів FSC повинні включати думку місцевих, національних та міжнародних незалежних зацікавлених сторін, тобто осіб, які залучені, або на яких впливає управління лісовими насадженнями, людей, що проживають у або поруч із лісами, тих, що мають справу із лісами у соціальному або природоохоронному аспекті, тих, що працюють у лісовому господарстві, та багатьох інших.

Лісова сертифікація на відповідність FSC P&C проводиться сертифікаційними органами. Для того, щоб упевнитись, що оцінювання проводиться послідовно, а сертифікату можна довіряти, сертифікаційні організації проходять акредитацію та моніторинг FSC.SGS QUALIFOR є частиною Групи SGS, найбільшої у світі дослідницької контролюючої організації. QUALIFOR – це програма лісової сертифікації SGS, яка є акредитованою FSC.