Оголошення про формування нового складу Громадської ради при Держлісагентстві
2018-11-21 17:35:15

З метою всебічного забезпечення участі широкої громадськості у формуванні та реалізації державної політики у галузі лісового господарства та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», оголошується початок прийому заяв для участі в установчих зборах щодо формування нового складу Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України.

До складу Громадської ради обираються представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері пов’язаній зі сферою діяльності Держлісагентства та у статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі та завдання діяльності.

Відповідно до постанови № 996 інститут громадянського суспільства незалежно відсвоєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій,представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника,якийодночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатамиВерховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевихрад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України,до ініціативної групи з підготовки установчих зборівподається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства та завірена печаткою (у разі наявності).

До заяви додаються:

1. Рішення,прийнятеупорядку,встановленомуустановчими документамиінституту громадянського суспільства, про делегування дляучастівустановчихзборахпредставника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2. Біографічнадовідкаделегованогопредставникаінституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

3. КопіявипискизЄдиногодержавного реєстру підприємств та організацій;

4. Витягізстатуту(положення)інституту громадянськогосуспільстващодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

5. Інформація про отриманняінститутом громадянського суспільства якволодільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

6. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства(відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконаніпрограми,друкованівидання,поданняінститутом громадянськогосуспільстваДержлісагентству письмових обґрунтованихпропозиційізауваженьзпитаньформуваннята реалізаціїдержавної політики у сфері лісового господарства та інформування проних громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності), в інформації вказати кількість членів інституту громадянськогосуспільства станом на момент подання заяви;

7. Відомостіпромісцезнаходженнята адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

Заява та додатки до неї надсилаються в друкованому вигляді наадресу Ініціативної групи: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А, Держлісагентство

Останній день подачі документів –14 грудня 2018 року включно.

Заяви та додатки до неї, відправлені поштою, із датою на поштовому штампі пізнішою за 14 грудня 2018 року, Ініціативною групою розглядатися не будуть.

Документи, надані представниками інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах, поверненню не підлягають.

Установчі збори відбудуться 22 січня 2019 року у приміщенні Держлісагентства. Уточнена інформація про дату та час проведення установчих зборів буде оприлюднена додатково.

Довідкова інформація: тел. (044) 235-67-48, e-mail:sylvic@ukr.net (секретарІніціативноїгрупи: ОльгаКлименко).

Склад Ініціативної групи затверджений наказом Держлісагентства від 22.10.2018 № 875 «Про утворення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України» (http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/category?cat_id=62668).